Skip links

Onze oplossingen

Opporren biedt diensten aan afgestemd op verschillende doelgroepen

Binnen allerlei groepen vertoont de saamhorigheid nogal eens een los-zand-karakter. Door een kleine por in de rug, oftewel ´een stimulans in de groepsvorming´ kunnen wij de stap naar effectieve binding mogelijk maken.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid binnen een groep staat en valt met wederzijds begrip en respect voor elkaar. Communicatie is een duur woord voor ´gewoon met elkaar praten´. Wij gaan gestructureerd te werk met uitgekiende spelvormen, waarbij ´samen´ belangrijk is, en winnen bijzaak. En … we stellen op het juiste moment de juiste vraag!

Actieve reflectie

Een uitstekend instrument daarbij is de actieve reflectie: met actie laat je zien wat je eigenlijk wilt zeggen, maar waar je geen woorden voor kon vinden.

Wij hebben ons aandachtsgebied onderverdeeld in 3 doelgroepen:

Benieuwd naar meer?

Wij gaan graag persoonlijk in gesprek

De programma’s van Opporren zijn gebaseerd op Ervarend Leren. Onderzoek wijst uit dat Ervarend Leren invloed heeft op zelfinzicht, motivatie, zelfbewustzijn, vertrouwen en wederzijds begrip.