Skip links

De werkwijze van Opporren

De stappen van Methodisch Ervarend Leren

Voor een goede groepssessie doorlopen we een aantal stappen:

  1. Stellen van doelen
  2. Toepassen van uitgekiende spelvormen (de Experience Wave)
  3. Terugkoppelen van spel naar ‘werkvloer’
  4. Afronden via actieve reflectie

Stellen van doelen

De eerste stap is het stellen van doelen. Individuele doelen dragen een heel sterk persoonlijk karakter, voortkomend uit indrukwekkende individuele ervaringen. Het groepsdoel is de som van deze individuele doelen. Het groepsdoel moet gedragen worden door het volledige team en moet dus zorgvuldig bepaald worden.

Dynamische spelvormen

Dit doen we door middel van uitgekiende spelvormen, de tweede stap in onze methode. Met deze spelvormen brengen we de dynamiek op gang. Juist wanneer iemand het niet meer kan, snapt, wil of durft, komt het inzicht en de emotie naar boven en ontstaat er gesprek.

Actieve reflectie

De derde stap is die van actieve reflectie. Hiermee kijkt iedereen actief terug op de activiteit, waardoor iedereen zeggenschap krijgt. Door actieve reflectie wordt ook ruimte geboden aan mensen die minder snel op de voorgrond treden.

Koppeling tussen spel en werkvloer

Dit is nodig voor de laatste stap, namelijk de koppeling maken tussen het spel en de werkvloer. Immers, de activiteit is een metafoor voor het dagelijks leven. Door het stellen van de vraag wie er dingen herkent en kan benoemen worden impasses, dynamiekstructuren en onuitgesproken wensen bespreekbaar.

– Team Opporren

Benieuwd naar meer?

Wij gaan graag persoonlijk in gesprek

De programma’s van Opporren zijn gebaseerd op Ervarend Leren. Onderzoek wijst uit dat Ervarend Leren invloed heeft op zelfinzicht, motivatie, zelfbewustzijn, vertrouwen en wederzijds begrip.