Skip links

Ervarend leren?

Ervarend leren is iets waar veel mensen van gehoord hebben, maar niet zo veel mensen begrijpen wat het is. Op ervaring gebaseerd leren is zo effectief, omdat het helpt blijvende gedragsverandering tot stand te brengen. In plaats van alleen de theorie te kennen, leren we nieuw onderwerp te begrijpen door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, we ontwikkelen nieuwe gewoonten en gedragingen. Uit studies blijkt dat 70% van wat we weten komt uit ervaring en het uitproberen van nieuwe zaken. Maar het echte leren gebeurt wanneer we effectief gaan nadenken over deze ervaringen!

Kolb’s theorie over ervarend leren

Professor D.A. Kolb is de persoon die het meest wordt geassocieerd met de theorie van ervarend leren. Een van zijn uitspraken luidt: “kennis vloeit voort uit een combinatie van ervaring, begrijpen en transformeren.” Kolb’s onderzoek toont aan dat het beheersen van expertise een continu proces is van ervaring, reflectie, conceptvorming en experimenten. Deze elementen vormen de leercyclus die de relatie tussen elke fase laat zien. Deze cyclus omvat verschillende stappen.

Concrete ervaring

Dit zijn de momenten waar we nieuwe dingen proberen, vast komen te zitten en uit onze comfortzone stappen. Deze ervaringen kunnen van alles zijn in ons persoonlijk leven; een nieuw recept proberen, een nieuwe sport leren beoefenen, een dagelijkse taak uitvoeren waarbij het fout gaat, een nieuwe taak leren, een nieuwe trainingstechniek toepassen. Door ervaring kunnen we leren van onze successen en mislukkingen. Daardoor ontwikkelen we gaandeweg een echte gedragsverandering.

Reflecterende observatie

Vervolgens moeten we nadenken over onze ervaringen om succesvol ervan te kunnen leren. Dit is waar de ‘reflectieve observatie’ fase van de ervaringscyclus om draait. Het is tijdens deze fase dat we ervaringen positief of negatief beoordelen. Wat is goed gegaan en wat kan er verbeterd worden? Het is ook een kans om te observeren hoe het anders kon. Dit is dus een fase van analyse, het observeren van alternatieven en het opstellen van voor- en nadelen. Wat voor u ook werkt! Vragen zoals: Waarom zijn mijn cakes verbrand? Waar staat de typefout? Wat staat bovenaan het leerplan van de leerling en waarom?

Actief experiment

In de actieve experimenteerfase van de leercyclus kunnen we met onze ideeën experimenteren. Het is tijd om uw actieplan in de echte wereld te testen! Namelijk, als u iets niet probeert, weet u ook niet of het werkt. Wat u ook onder de knie wilt krijgen, hoe uitdagend de plannen ook zijn, op een gegeven moment moet u de handboeken wegleggen en het echt doen. Hoeveel vaak u ook opnieuw moet beginnen, de smaak van succes is het waard!

Gebruik van nieuwe spelvormen

In het algemeen is op spel gebaseerd leren ontworpen om mensen aan te zetten tot samenwerking om hun doel te bereiken. Er is een duidelijk verband tussen ervaringsgericht onderwijs en spel gebaseerd leren. Een goed spelvorm moet enkele belangrijke elementen bevatten. Er moeten duidelijke doelen zijn, er moet een mogelijkheid om samen te werken of om zelf beslissingen te nemen, er moet een goede terugkoppeling zijn en vooral, de leerlingen moeten er plezier aan beleven. Bij het spelen van zulke spellen komen de leerlingen in een mentale toestand waarin ze volledig geabsorbeerd worden en zich verdiepen in het spel. Het spel biedt praktische ervaringen door toepassing van toegepaste kennis bij beslissingen. Er moet een duidelijk verband zijn tussen wat moet aangeleerd worden en het spel.

Opporren

De spelvormen bij Opporren wordt gebruikt zijn gebaseerd op de leerdoelen van u. Binnen gecontroleerde en veilige omstandigheden wordt na het spel de mogelijkheid tot reflecterende observatie geboden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u en uw team? Neem dan gerust vrijblijvend contact op. Samen kijken we wat voor u mogelijk is.

Benieuwd naar meer?

Wij gaan graag persoonlijk in gesprek

De programma’s van Opporren zijn gebaseerd op Ervarend Leren. Onderzoek wijst uit dat Ervarend Leren invloed heeft op zelfinzicht, motivatie, zelfbewustzijn, vertrouwen en wederzijds begrip.