Skip links

Effectief leren?

Bij deze management methode van David Kolb draait het om ervaring opdoen en deze ervaringen gebruikt om van te leren (reflecteren, concluderen en toepassen). Bij deze methode zijn een aantal elementen belangrijk: doelen stellen, vertrouwen opbouwen, challenge by choice, probleemoplossing, plezier en praktijk.

Wat is effectief leren?

Begin jaren 80 bedacht de Amerikaanse psycholoog David Kolb dit management model om de zaken effectiever aan te pakken. Het staat ook wel bekend als de Leerstijlen van Kolb.

Uit dit model blijkt dat iedereen zijn eigen manier van leren heeft en dat er niet maar één manier is. Mensen zijn geneigd om tijdens het leren hun sterke kanten te ontwikkelen. Belangrijk is daarom dat er meer diversiteit komt: de minder sterke kanten moeten ook aan bod komen. Het leerproces zal dan gelijkmatiger zijn. In een groep is dat vaak al natuurlijk aanwezig, maar bij individuen zeker niet. Mensen zullen dit dus moeten leren.

Het idee bij de theorie van Kolb is dat mensen ervaring opdoen en deze ervaringen gebruiken om van te leren, door middel van reflecteren, conclusies trekken en toepassen.

Sleutel elementen

Bij effectief leren zijn er een aantal sleutelelementen belangrijk:

  • Doelen stellen
  • Vertrouwen opbouwen
  • Challenge by choice
  • Probleem oplossen
  • Plezier
  • Praktijk

Doelen stellen

Bij het doelen stellen is het belangrijk dat er zowel individuele- als groepsgerichte doelen zijn. Maar ook een waardecontract. Hierbij stemmen de deelnemers in met de voorwaarden.

Vertrouwen opbouwen

Dit is een groeiproces van de groep. Er wordt hierbij geleerd elkaar te vertrouwen.

Challenge bij choice

Hierbij worden er uitdagende activiteiten met risico’s gedaan. Mensen worden gedwongen om door de stress dingen anders te doen.

Probleem oplossen

Bij de opdracht zit een duidelijk begin en einde. Binnen de opdracht moet er een probleem opgelost worden.

Plezier

Leren gaat het makkelijkst als het leuk is. Hou dus het plezier erin.

Praktijk

Al het geleerde in de praktijk brengen. Dit heet ook wel de piekerervaring.

Opporren

Bij Opporren proberen we met onze workshops de deelnemers te prikkelen om uit hun comfortzone te stappen. Met de opgedane ervaringen tijdens de workshops wordt er gereflecteerd. Dit maakt het leerproces meer effectief.

Bij de workshops worden spelvormen ingezet(dynamics). Het idee is dat deze spellen bepaald gedrag losmaken buiten de comfortzone, waar het meest geleerd kan worden omdat het spannend is. Natuurlijk is dit alles onder gecontroleerde, veilige omstandigheden.

Benieuwd naar meer?

Wij gaan graag persoonlijk in gesprek

De programma’s van Opporren zijn gebaseerd op Ervarend Leren. Onderzoek wijst uit dat Ervarend Leren invloed heeft op zelfinzicht, motivatie, zelfbewustzijn, vertrouwen en wederzijds begrip.