Skip links

De Electric Fence en HAVO 4: verdeeldheid of eendracht.

De electric fence is een tussen twee palen op ong 150 cm hoogte gespannen shockcord.

De opdracht luidt om er met de hele groep overheen te komen, je mag niet de cord beroeren noch er onderdoor en je mag ook de palen niet gebruiken. Best een pittige opdracht! De samenstelling van HAVO-4 is per definitie divers: er komen leerlingen van het VMBO,er zijn zittenblijvers, en  van het VWO. Om een aanzet te geven tot samenwerking en daarmee de kans op studie resultaten een duwtje in de rug te geven bij ons een dag een aantal samenwerkingsactiviteiten doen. Een havo 4 klas heeft als opdracht om de electric fence te nemen

Iedere klasgenoot moet er overheen, en dat leidt tot een aantal pogingen, die strandden op gebrek aan overleg.

men vervalt in losse groepjes die onderling wat praten en af en toe een vruchteloze poging ondernemen Eén meisje -Meike-  ( naam gefingeerd) zit wat afgezonderd van de groep in gedachten en komt even later op ons af met de vraag ‘moet iedereen er overheen de draad? ‘op onze bevestiging vraagt ze  ‘maar ik weet niet hoe we Mathijs er overheen krijgen ( Mathijs is bijna twee meter groot, zwaar gebouwd, stond wat stil en  afzijdig van de anderen)er overheen moeten krijgen

Op ons advies om dat te gaan overleggen met de klasgenoten stapt ze op een groepje af, en er onstaat zichtbaar overleg. Een ander groepje word er bij gehaald en er word een plan gemaakt. Wat er vervolgens gebeurde was een succes: Eerst worden er een paar sterke jongens naar de overkant gezet, en daarna Mathijs.   ER trok een golf van enthousiasme door de klas na dit succes, en de rest van de deelnemers werd er overheen geholpen, en we zagen een enkel foutje door de vingers.

In de nabespreking  (de actieve reflectie,de essentie van Ervarend Leren) komt duidelijk naar voren hoe het proces geleid heeft tot succes en de leerlingen hebben zelf de ondergaande dingen benoemd:

  • er werden voortdurend pogingen ondernomen (motivatie)
  • Meike zag het probleem (bij navragen bleken dat meerdere leerlingen te zijn bovendien)
  • Meike durfde/wilde het aankaarten nam initiatief
  • Klasgenoten namen deel toonden betrokkenheid
  • Mathijs zag er zeer blij uit want ook hij heeft waarschijnlijk het probleem zien aankomen

 

Het zou wel eens kunnen dat deze enkele succeservaring zeer veel invloed heeft op de groepsdynamiek in het voorliggende leerjaar: groepjes zijn bij één activiteit succesvol geweest. Iemand (Meike) heeft haar mogelijk latente invloed aangewend om een medeleerling bij een moeilijke opdracht te helpen, met betrekking van de hele groep.

En in de nabespreking hebben ze alle voordelen zelf ingezien en  opgenoemd.

Dit is het effect van Ervarend Leren.