Skip links

Author: exorbit

Publieksdag

Omslagdag met Kantelmoment De effectiviteit van Opporren bewijst zich op de Omslagdag. Baksteenspel: zoeken naar houvast bij elkaar. Rond de dertig genodigden – mensen van velerlei pluimage die elkaar niet of nauwelijks kennen -zijn bij de tweede activiteit – het Baksteenspel - al zodanig aan